×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStiftelsen för barn och unga med cerebral pares (CP)

Stiftelsen för Barn och Unga med CP (f.d. CP-barnens hjälpfond) lämnar bidrag till barn och ungdomar (0-25 år) med i första hand diagnosen CP. Bidrag beviljas med 1000-5000 kronor. Grupper, organisationer eller institutioner kan inte söka bidrag ur fonden. Bidrag beviljas inte retroaktivt och inte två år i rad.

Ansökningstid
Senast den 1 mars varje år ska ansökan vara inlämnad. Du ansöker på en särskild blankett som du hittar nedan på den här sidan (under den period ansökan är öppen).

Ansökan för 2019 är nu stängd. De som beviljats bidrag får besked via post senast den 30 juni. Välkommen att söka igen från och med januari 2020.

Bidrag ges till:
• Rekreation
• Fritidsaktiviteter
• Hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun
• Mjukvara och anpassning av dator

Bidrag ges inte till:
• Sådant som bekostas av stat, landsting eller kommun
• Bil och bilanpassning
• Datorer

Mer information
Har du frågor kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.