×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStiftelsen för barn och unga med cerebral pares (CP)

Stiftelsen för Barn och Unga med CP (f.d. CP-barnens hjälpfond) lämnar bidrag till barn och ungdomar (0-25 år) med i första hand diagnosen CP. Bidrag beviljas med 1000-5000 kronor. Grupper, organisationer eller institutioner kan inte söka bidrag ur fonden. Bidrag beviljas inte retroaktivt och inte två år i rad.

Ansökningstid
Senast den 1 mars varje år ska ansökan vara inlämnad. Du ansöker på en särskild blankett som du hittar nedan på den här sidan. Vi tar inte emot ansökningar året före ansökningsåret.

Ansökningsblankett Stiftelsen för barn och unga med Cerebral Pares 2019

Bidrag ges till:
• Rekreation
• Fritidsaktiviteter
• Hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun
• Mjukvara och anpassning av dator

Bidrag ges inte till:
• Sådant som bekostas av stat, landsting eller kommun
• Bil och bilanpassning
• Datorer

Mer information
Har du frågor kontakta RBU via e-post info@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.