×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERVad vi vill

RBU:s kampanjknapp med texten Assistans är frihet - Rädda LSS

RBU arbetar med intressepolitisk påverkan i olika frågor som berör våra medlemmar. Just nu är huvudfrågan för oss att återupprätta LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade till hur den var tänkt från början.

RBU:s nationella arbete kommer även under 2017 framförallt vara att driva frågan om den personliga assistansen, under parollen Assistans är frihet – Rädda LSS!

LSS var en revolution när den kom. Nu kunde människor med funktionsnedsättning börja leva ett liv som alla andra. Även barn. Inte minst har den personliga assistansen betytt otroligt mycket för barns, ungdomars och vuxnas möjlighet till självständighet och egenmakt. Tyvärr har vi på senare år tvingats se hur frihetsreformen urholkats allt mer. Rättigheter ifrågasätts och domar slår stenhårt mot barn och familjer.

Under året har en mängd debattartiklar och insändare publicerats i både lokal- och rikspress runt om i landet. Läs dem här

Våra senaste remissyttranden kan du läsa här