Nordiskt samarbete inom CP

RBU ingår i två nordiska samarbeten med fokus på CP, cerebral pares. Dels CP-Norden som är en nordisk samarbetsorganisation som verkar för lika rättigheter och deltagande i samhällslivet för personer med CP, och dels CPUP, som är ett uppföljningsprogram för CP.

Här rapporterar vi om vad som händer inom samarbetena.