Diagnoser inom RBU

Hos RBU är en ovanlig diagnos inget unikt. Som medlem hittar du alltid andra som är i en liknande situation som ditt barn och din familj. En lång rad diagnoser och underdiagnoser finns representerade inom RBU. Hos oss samlas barn med till exempel CP, ryggmärgsbråck, olika muskelsjukdomar och flerfunktionsnedsättningar. Flera RBU­-föreningar har diagnosgrupper.

Cerebral pares, CP

Cerebral pares orsakas av en skada i den omogna hjärnan och påverkar rörelseförmågan. Skadan uppstår antingen under fostertiden, under förlossningen eller under de första två åren.  Att ett barn har CP, hur svår den är och av vilken typ, kan ibland inte avgöras förrän barnet är upp emot fyra år.

Mer information

1177 Vårdguiden

Muskelsjukdomar

Det finns många hundra olika typer av muskelsjukdomar, eller neuromuskulära sjukdomar. Gemensamt för dem är att de drabbar motornervers cellkroppar belägna i ryggmärgen, dess långa nervtrådar, eller muskler. Flertalet av dessa sjukdomar är ärftliga och ovanliga, men sammantaget förekommer de hos 1 av 1500 barn.

Mer information

Infoteket Region Uppsala

Flerfunktionsnedsättningar

Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av flera svåra funktionsnedsättningar. Personer med flerfunktionsnedsättning är ingen enhetlig grupp vare sig i orsak eller symtom. Gemensamt för gruppen är svår rörelsenedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning samt en eller flera ytterligare funktionsnedsättningar. Det finns cirka 25 personer per 100 000 med flerfunktionshinder.

Mer information

Infoteket Region Uppsala

Ryggmärgsbråck

Ryggmärgsbråck är en medfödd missbildning av ryggmärgen. Skadan uppstår under graviditetens första 21 till 28 dagar. Det är då nervsystemet, som består av ryggmärg, hjärna och nerver, ska bildas av celler som sluter sig till ett rör, neuralröret.

Mer information

1177 Vårdguiden

Hydrocefalus

Hydrocefalus uppstår när likvor (hjärn och ryggmärgsvätskan) hopar sig i ventriklarna (hålrummen) i hjärnan. Ordet hydrocefalus kommer från grekiskan. Hydro betyder vatten, cefalus huvud.

Mer information

1177 Vårdguiden

Kortväxthet

Den som i vuxen ålder är mindre än 150 cm räknas idag som kortväxt i medicinskt avseende. Gemensamt för alla typer av kortväxthet, som orsakas av medfödda rubbningar i skelettutvecklingen, är att möjligheter som regel saknas att påverka längdtillväxten. Samtliga former av skelettdysplasi är ärftliga. Den vanligaste formen av skelettdysplasi är akondroplasi, andra diagnoser är dysplasi, hypokondroplasi, diastrofisk dysplasi och spondyloepifyseal.

Mer information

Socialstyrelsen

OI, benskörhet

Osteogenesis imperfecta, OI, kallas ofta medfödd benskörhet eftersom benskörhet är ett av de vanligaste symtomen. Sjukdomen beror på en genetisk förändring i det vanligaste proteinet i benvävnad, kollagen. OI kan förekomma i olika svårighetsgrader.

Mer information

1177 Vårdguiden

Plexusskada

Plexus brachialisskada är en slitskada som kan drabba nerverna till armen och handen hos barnet. Skadan kan uppstå i samband med svår förlossning.

Mer information

plexusskada.se

Prader-Willis Syndrom, PWS

PWS orsakas av en förändring av ett eller flera arvsanlag på kromosom 15. Det resulterar i skador i vissa delar av mellanhjärnan. Varje år föds åtta till tio barn med Prader-Willis syndrom och man räknar med att cirka 500 personer i Sverige har syndromet. Det är inte ärftligt.

Mer information

Socialstyrelsen

Adhd

Adhd, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är en medfödd känslighet i hjärnans nervsystem. Adhd påverkar koncentrationsförmågan, och förmågan att styra och kontrollera beteendet. Adhd har tidigare betraktats som en rörelsenedsättning och därför finns diagnosen fortfarande med bland dem RBU organiserar.

Mer information

1177 Vårdguiden

Informationsmaterial

Mångfalden ger RBU styrka. Tillsammans gör vi stor skillnad. Alla är välkomna i RBU!

Klicka för att läsa foldern Olika diagnoser, samma kamp som PDF.