En skola för alla 15 november 2019

Den 15 november 2019 arrangerade RBU heldagskonferensen En skola för alla på hotell Scandic Victoria Tower i Kista i västra Stockholm. SPSM:s generaldirektör Fredrik Malmberg invigningstalade och regeringen representerades av Erik Nilsson (S). En rad experter från organisationer och myndigheter medverkade under dagen.

Föreläsningarna filmades för RBU:s medlemmar och andra intresserade att ta del av i efterhand. Vi beklagar filmernas ljudkvalitet och rekommenderar att lyssna med hörlurar, högtalare eller annat som förstärker ljudet. Under varje film finns powerpointpresentationen som visades under föreläsningen att ladda ned som PDF.

 

Inledningsanförande med Fredrik Malmberg, Generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik (pdf)

 

Vad säger regeringen? med Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet

 

Lösningsinriktad inkludering i grundskolan – Michaela Frisk, specialpedagog och Maria Strahl, resurspedagog på Ektorps skola i Nacka


Lösningsinriktad inkludering i grundskolan (pdf)

 

Fysisk tillgänglighet i skolan – Karolina Celinska, ombudsman på DHR

Fysisk tillgänglighet i skolan (pdf)

 

Skolutveckling – Mats Wennerholm, undervisningsråd på Skolverket


Skolutveckling (pdf)

 

Vad kan SPSM erbjuda? – Susanne Lindros, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vad kan SPSM erbjuda? (pdf)

 

Utmaningar och framgångsfaktorer i särskolan – Helena Lagerholm, lärare gymnasiesärskola och Evelina Lindqvist, musikterapeut och dramapedagog

Utmaningar och framgångsfaktorer i särskolan (pdf)

 

Vad säger lagen om elevens rätt i skolan? – Nawfal Naji, förbundsjurist på RBU


Vad säger lagen om elevens rätt i skolan? (pdf)

 

Lärare i behov av särskilt stöd – Johan Bredberg, gymnasielärare

Lärare i behov av särskilt stöd (pdf)