Assistans är frihet!

Se filmer från konferensen:

 

 

Här är länkar till medverkandes presentationer:

De senaste årens utveckling ur ett forskar perspektiv, Barbro Levin

Hur kan vi påverka tillsammans? Henrik Petrén

Samhällsekonomiska effekter av assistansersättningen, Hans Knutsson

Att leva med personlig assistans, Jörgen Carlsson

Om personlig assistans för barn, Karin Boskowic

Hur blir det bra personlig assistans? Anna Barsk Holmbom

Personlig assistans och juridik, Jessica Gustavsson

 

Text ur Rörelse nr 5/2016

– Vi ger oss inte, vi kämpar för våra barn.

Den 14-15 oktober 2016 genomförde RBU konferensen Assistans är frihet! Redan i förbundsordförande Maria Persdotters inledning sattes tonen för två fullmatade konferensdagar. Hon talade om den stolthet som funnits över LSS och om allt det lagstiftningen har betytt för människors frihet och delaktighet.

–Visserligen har det funnits brister i välfärdslandet Sverige men vi har varit så stolta över LSS, påminde hon.

Maria Persdotter konstaterade att den senaste tiden utveckling trotsat hennes ”värsta mardrömmar” och syftade på att alltfler barn med svåra funktionsnedsättningar blivit av med sin assistans och hur deras föräldrar ser tillvaron slås i bitar. Hon tog också upp den tragiska händelsen med den ms-sjuka kvinna i Malmö som nekats assistans och hittades död på en handikapptoalett efter att ha ramlat och inte lyckats nå larmknappen. Kvinnan hedrades med en stunds tystnad på konferensen.

Men allt är inte nattsvart. Tvärtom. RBU driver ett intensivt opinionsbildande arbete i assistansfrågan som börjar ge resultat. Både Maria Persdotter och generalsekreterare Henrik Petrén, som var den som presenterade påverkansarbetet för konferensdeltagarna, menade att det visar att opinionen går att vända. Kravet på ”nödstopp” av assistansindragningar ger redan eko långt in i Riksdagen. Debatten i massmedia har börjat svänga. Den senaste tiden har ljuset börjat riktas mer mot brukarnas situation, efter att tidigare enbart ha handlat om det påstådda fusket.

–Den mediala bilden har förändrats och beslutsfattarna är pressade, sa Henrik Petrén.

Politisk debatt blev det även på konferensen. Politikerpanelen där samtliga riksdagspartier var representerade, de flesta med ledamöter från Riksdagens socialutskottet, fick det hett om öronen. Det stod klart att samtliga sa sig värna LSS och att ingen såg en återgång till mer institutionsvård som ett alternativ till personlig assistans. Ungefär där tog enigheten slut. Mest trängda blev Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna och Stefan Nilsson, Miljöpartiet, som gjordes ansvariga för den senaste tidens snävare tolkning av assistansbehovet. Detta kallade Dahlqvist för politisk ohederlighet. Han menade att regeringen uppmärksammat de utsatta barnens situation och tänkte komma med lösningar. När Liberalernas Bengt Eliasson talade om hur hans parti satsar en miljard på assistansen i budgeten kontrade Stefan Nilsson med att allianspartierna samtidigt vill dra ned på socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det är åtgärder som verkligen skulle drabba de assistansberättigade, ansåg Nilsson. Jenny Petersson från Moderaterna höll en förhållandevis låg profil under debatten. Hon var den enda av alliansföreträdarna som idkade självkritik och ansåg att den  tidigare regeringen kunde ha gjort mer för att skapa hållbara och tydliga system kring assistansen. Karin Rågsjö från Vänsterpartiet myntade begreppet ”anhörigtorpeder” och tyckte att LSS-utredningen borde ha mer fokus på utveckling.

–Överleva, eller ha ett liv, det är det som är den stora frågan, tyckte hon.

Utredningen om LSS och personlig assistans tillsattes av regeringen i våras. Både utredaren Desirée Pethrus, riksdagsledamot för KD och huvudsekreteraren Anders Viklund deltog vid konferensen. Utredningen ska presentera sina förslag i oktober 2018, det vill säga först efter nästa val, och är i inledningsskedet av arbetet. Därför blev det heller inga besked om vilka förslag utredningen kan förväntas komma med. Från RBU finns en stor oro för att allt ska landa i besparingar. Desirée Pethrus menade att utredningen har ett bredare perspektiv än så.

-Men under alla mina år som politiker har jag inte suttit i någon utredning eller annat sammanhang där man inte pratat om kostnaderna, konstaterade hon,

Hon framhöll att utredningen inte fått några direktiv att ändra rättighetslagstiftningen. Hennes önskan är att lagstiftningen ska bli tydligare och att fler av brukarnas behov kan tillgodoses.

Anders Viklund redogjorde för några av de knäckfrågor som utredningen kommer att behöva ta ställning till: Vilka faktorer som avgör kostnadsutvecklingen inom LSS. De privata assistansbolagens roll. Hur man ska kunna förstärka kvaliteten, och till exempel undvika dubbelarbetet som sker hos kommunerna och Försäkringskassan. Vilka åtgärder som behövs för att få fler funktionsnedsatta i sysselsättning. Om personkretsarna behöver förändras.

RBU har beställt en egen utredning om de samhällsekonomiska effekterna av assistansersättningen. Rörelse kommer att rapportera om resultaten när utredningen är klar på senhösten.

Text: Margaretha Holmqvist