RBU upplyser Allmänna ombudet om dubbla föräldraavdrag

RBU upplyser Allmänna ombudet för socialförsäkringen om att Försäkringskassan gör dubbla föräldraavdrag i strid mot lagen!

Allmänna ombudet för socialförsäkringen är fristående från Försäkringskassan. Deras uppgift är att överklaga Försäkringskassans beslut för att få vägledande avgöranden från domstolen i olösta rättsfrågor. De kan överklaga både till Försäkringskassans fördel och nackdel.

Tillsammans med flera andra funkisorganisationer (DHR, STIL, JAG och FUB) har RBU skrivit till Allmänna ombudet i hopp om att de ska driva frågan om föräldraavdraget i domstol, och på så sätt få stopp på Försäkringskassans feltolkningar.

Det är upp till Allmänna ombudet att avgöra vilka frågor som ska drivas i domstol. De ska göra en objektiv bedömning av vilka rättsliga frågor som behöver klargöras. Nu hoppas RBU att de förstår problemet som uppstått med Föräldraavdraget och prioriterar frågan framöver.

Läs den fullständiga skrivelsen till Allmäna ombudet här!