×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU kommenterar SKR:s krav på lagändring under coronaepidemin

Publicerad: 08-maj-2020

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har för andra gången på kort tid krävt en lagändring så att LSS-beslut kan skjutas upp under den pågående coronaepidemin. RBU markerar starkt emot SKR:s lagförslag som bland annat visar på väldigt stora brister i rättssäkerhet.

Läs hela RBU:s yttrande om SKR:s hemställan covid-19 .