Porträttbild Nawfal Naji, förbundsjurist RBU

RBU kommenterar nya lagförslaget om andning och sondmatning

Förslagen i propositionen som regeringen nu lämnar över till riksdagen är otillräckliga. Att skriva in begreppet normalt föräldraansvar i lagstiftningen kommer förvärra situationen för barn i behov av personlig assistans. RBU:s förbundsjurist Nawfal Naji kommenterar det nya lagförslaget.

Enligt lagförslagen i propositionen ska hjälpbehov med de grundläggande behoven andning och sondmatning ge rätt till personlig assistans enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), oavsett hjälpens karaktär. Man ska även få rätt till assistans för andra personliga behov, åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges och åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i samband med sondmatning.

I propositionen föreslås också att man ska ha rätt till personlig assistans enligt LSS för samtliga ovannämnda moment under tid i barnomsorg eller skola.

Nytt är även att begreppet ”normalt föräldraansvar” skrivs in i LSS, det omfattar inte ovannämnda moment.

Hur ser RBU på förslagen i propositionen?
Vi är inte nöjda med lagförslagen eftersom de är otillräckliga och inte löser krisen inom den personliga assistansen. Att barn som är i behov av assistans för andning och sondmatning nu på ett tydligt vis kan få det är för all del en ljusglimt i mörkret. Att denna rätt även kommer att ges till barnen under tiden de går i barnomsorg och skola är oerhört positivt. Det fanns inte med i det ursprungliga lagförslaget utan kom till efter RBU:s remissvar.

Men att skriva in begreppet ”normalt föräldraansvar” i lagen är felaktigt. Vi motsätter oss detta starkt. Det är inte ett normalt föräldraansvar att torka baken på sitt 10-åriga barn. Det är ett onormalt föräldraansvar. Och det är denna syn på vad som ingår i ett normalt föräldraansvar som man nu skriver in i lagen.

Kommer lagändringarna vara till hjälp för RBU:s medlemmar?
Som sagt så kommer det att vara till hjälp för barnen som är i behov av andning och sondmatning så att de får personlig assistans för detta, och även under tiden som de är i barnomsorg och skola. Men att skriva in begreppet normalt föräldraansvar i lagstiftningen kommer att stjälpa desto fler barn i behov av personlig assistans. Begreppet är väldigt otydligt idag och bedöms olika från handläggare till handläggare. Det är inte rättssäkert eftersom ett normalt föräldraansvar i relation till barnets hjälpbehov bedöms olika beroende på var i landet man bor. Det finns ingen enhetlig bedömning. Att skriva in detta tvivelaktiga begrepp i lagen är felaktigt.

Vad är kvar att åtgärda?
Begreppet normalt föräldraansvar kan inte stå i lagen i dess nuvarande utformning. Det måste tas bort. RBU:s intressepolitiska arbete fortsätter så att alla barn som har behov av assistans ska få det.

 

Läs regeringens sammanfattning om propositionen.