×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRättigheter och möjligheter

Rättigheter möjligheter omslag

Den andra, reviderade, upplagan av boken Rättigheter och Möjligheter kom 2014. Boken ger en överblick över rättigheter och möjligheter till samhällsstöd för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. Flera aktuella rättsområden gås igenom i boken – vad som gäller rättsligt och vilka insatser som kan sökas. Även handfasta tips på hur man kan gå tillväga i olika situationer ges.

Pris för RBU-medlemmar är 100 kr och för icke-medlemmar 200 kr.

Boken kan beställas via info@rbu.se eller telefon 08-677 73 00.

Väljer du att teckna ett medlemskap i RBUfår du boken som present!