RBU:s forskningsstiftelse

Viktig information

RBU:s Forskningsstiftelse ligger för närvarande vilande efter beslut av RBU:s förbundsstyrelse 2019-12-13. Inga medel har delats ut för år 2019 och inte heller under 2020 kommer några ansökningar att behandlas.