×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEROrganisation

RBU finns i hela Sverige och bedriver verksamhet på alla nivåer i samhället, såväl på riksplanet som lokalt i län och kommuner. Våra omkring 10 000 medlemmar är medlemmar i någon (eller flera) av organisationens distriktsföreningar. RBU:s vision är ‘”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder”.

 

 • Distrikts- och lokalföreningar
  Sverige är geografiskt uppdelat mellan RBU:s distriktsföreningar. Inom distriktsföreningen kan en lokalförening bildas inom en eller flera kommuner.
 • Kongress
  Kongressen är RBU:s högsta beslutande organ. Kongressen äger rum vart tredje år senast i maj månad. Distriktsföreningarna representeras vid kongressen av minst två ombud vardera. Läs senaste kongressprotokoll från 2017.
 • Förbundsstyrelse (FS)
  Mellan kongresserna sköter förbundsstyrelsen (FS) förbundets strategiska verksamhet. Styrelsen består av en förbundsordförande, sju ledamöter och fyra suppleanter.
 • Arbetsutskott (AU)
  Inom förbundsstyrelsen utses ett arbetsutskott (AU) bestående av tre ledamöter. Arbetsutskottet bereder styrelsens ärenden, och har viss beslutsrätt.
 • Förbundskansli
  RBU:s förbundskansli leds av en kanslichef som är anställd av förbundsstyrelsen.
 • RBU-forum
  Varje år utom kongressår äger ett forummöte rum. Där samlas representanter för RBU:s distriktsföreningar för utbildning, samtal och gemenskap.
 • Stadgar
  Våra stadgar för riksförbundet och för distrikts- och lokalföreningar i RBU hittar du om klickar på rubriken. Samtliga stadgar antogs av RBU:s kongress 2014.
 • Valberedning
  Valberedningen nominerar ledamöter till förbundsstyrelsen och revisorer. RBU:s valberedning ska mellan kongresserna aktivt följa verksamheten inom förbundet.
 • Ideologisk grund
  RBU:s ideologiska grund fastslogs av kongressen 2008. Här beskrivs RBU:s hållning i frågor som är viktiga för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer.