×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTEROrganisation

RBU finns i hela Sverige och bedriver verksamhet på alla nivåer i samhället, såväl på riksplanet som lokalt i län och kommuner. Våra omkring 11 000 medlemmar är medlemmar i någon (eller flera) av organisationens distriktsföreningar.

RBU:s vision är ‘”Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder”.

 

Distrikts- och lokalföreningar

Sverige är geografiskt uppdelat mellan RBU:s distriktsföreningar. Inom distriktsföreningen kan en lokalförening bildas inom en eller flera kommuner.

 

Kongress

Kongressen är RBU:s högsta beslutande organ. Kongressen äger rum vart tredje år senast i maj månad. Distriktsföreningarna representeras vid kongressen av minst två ombud vardera. Läs senaste kongressprotokoll från 2014.

 

Förbundsstyrelse (FS)

Mellan kongresserna sköter förbundsstyrelsen (FS) förbundets strategiska verksamhet. Styrelsen består av en förbundsordförande, sex ledamöter och tre suppleanter.

 

Arbetsutskott (AU)

Inom förbundsstyrelsen utses ett arbetsutskott (AU) bestående av tre ledamöter. Arbetsutskottet bereder styrelsens ärenden, och har viss beslutsrätt.

 

Generalsekreteraren och förbundskansli

Generalsekreteraren är anställd av förbundsstyrelsen och leder RBU:s verksamhet med hjälp av ett kansli.

 

Förbundsmöte

Förbundsmötet avhandlar föregående års verksamhet. Förbundsmötet äger rum i maj alla år utom kongressår. Distriktsföreningarna representeras vid Förbundsmötet av ett ombud vardera.

 

RBU-forum

Är en samlingspunkt för information, utbildning, samtal och gemenskap för distriktsföreningarnas ordföranden.

 

Stadgar

Våra stadgar för riksförbundet och för distrikts- och lokalföreningar i RBU hittar du om klickar på rubriken. Samtliga stadgar antogs av RBU:s kongress 2014.

 

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till förbundsstyrelsen och revisorer. RBU:s valberedning ska mellan kongresserna aktivt följa verksamheten inom förbundet.

 

Ideologisk grund

RBU:s ideologiska grund fastslogs av kongressen 2008. Här beskrivs RBU:s hållning i frågor som är viktiga för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer.