26 mars

RBU Västmanland- Årsmöte

Alla medlemmar i RBU Västmanland hälsas välkomna till årsmöte!

Dag:   Söndag den 26 mars
Tid:    Meddelas senare
Plats: Meddelas senare

Vill du engagera dig som förtroendevald?
Kontakta valberedningen: Camilla Bohm-Coleman, tfn 076-070 20 16