Information med anledning av det nya coronaviruset

Många av RBU:s medlemmar tillhör riskgrupper som är extra utsatta för svår infektion av det nya coronaviruset (covid-19). Här har RBU sammanställt information till föreningar och medlemmar med anledning av virusets spridning. Tänk dock på att det alltid är viktigt att hela tiden följa myndigheternas information och riktlinjer.

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta.

RBU återkommer med mer information om inplanerade aktiviteter på nationellt plan.

Råd kring årsmöten för RBU:s föreningar
Enligt stadgar för distrikts och lokalföreningar finns det ett sista datum för att hålla årsmöten. Observera att hälsan alltid är viktigast, men att ni vid oro för coronasmitta nödvändigtvis inte måste ställa in planerade möten. Fysisk närvaro är inte obligatorisk och istället kan man erbjuda deltagarna att medverka på distans via tekniska lösningar. RBU har idag inte några egna tjänster för onlinemöten men tipsar om olika digitala varianter nedan alternativt att använda enkla lösningar för telefonkonferens via din mobiloperatör.

Tips på digitala mötestjänster
Whereby (4 deltagare)
Google Hangouts gratisversion (10 deltagare)
Google Hangouts Business (25 deltagare)
Skype (10 deltagare)
Messenger (50 deltagare)

Har ni frågor eller behöver stöd kring årsmötet? Kontakta RBU:s förbundskansli via info@rbu.se eller telefon 08-6777300.

Ansvariga myndigheter
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Övriga länkar
Ladda ner Folkhälsomyndighetens affisch om god handhygien
Se 1177 Vårdguidens instruktionsfilm om hur du tvättar händerna