×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERStiftelsen för barn och unga med cerebral pares (CP)

Stiftelsen RBU-fonden lämnar bidrag till barn och ungdomar (0 – 25 år) med i första hand diagnosen CP. Bidrag beviljas med 1 000 – 5 000 kronor. Grupper, organisationer eller institutioner kan inte söka bidrag ur Stiftelsen RBU-fonden. Bidrag beviljas inte retroaktivt och inte två år i rad. Uppdaterade riktlinjer kommer snart.

Ansökningstid
Senast den 1 april varje år ska ansökan vara inlämnad. Du ansöker på en särskild blankett som du hittar nedan på den här sidan. Vi tar inte emot ansökningar året före ansökningsåret.

 

Ansökningsblankett

 

Riktlinjer: kommer inom kort

 

Bidrag ges till:
• Rekreation
• Fritidsaktiviteter
• Hjälpmedel som inte bekostas av stat, landsting eller kommun
• Mjukvara och anpassning av dator
Bidrag ges inte till:
• Sådant som bekostas av stat, landsting eller kommun
• Bil och bilanpassning
• Datorer

Mer information
Har du frågor om RBU-fonden, kontakta RBU via e-post lena.haglof@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.