×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERVåra fonder

Genom RBU:s fonder och stiftelser kan du som är medlem mellan 0-25 år söka ekonomiskt bidrag.
Du kan även hitta förslag på hur du kan finansiera en lägervistelse.
Sista ansökningsdag är 1 april för samtliga fonder.

Inga ansökningar mottas året före ansökningsåret.

 

Fonder

 

Mer information:
Har du frågor kontakta RBU via e-post lena.haglof@rbu.se eller per telefon 08-677 73 00.