×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTER



Valberedning

Stefan Gustavsson

sammankallande
Tel: 070 965 11 11
stefan.gustavsson@rbu.se

Inga Wulf

ledamot
Tel: 070 787 51 58
inga.wulf@rbu.se

Jan Myhrman

ledamot
Tel: 070 951 70 04
jan.myhrman@rbu.se

Ann-Britt Widegren Jonsson

ledamot
Tel: 070 523 69 73
annbritt.w.jonsson@rbu.se

Ulrika Hofstedt

ledamot
Tel: 070 552 05 00
ulrika.hovstedt@rbu.se